ประชุม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ประจำ จ. ปทุมธานี และ คณก. สกอจ. ปท. ณ.มัสยิดอาลียิสซากีรอยน์ ลาดสนุ่น เมื่อ 10 ต.ค.63