Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดซาอาดาตุ้ลอิสลาม

มัสยิดซาฮาดาตุ้ลอิสลาม

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 18/2499

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2470 มีวีระบุรุษท่านหนึ่ง ชื่อ โต๊ะเยาะห์ซาอะ วันแอเลาะ พร้อมภรรยา เป็นผู้ก่อตั้งชุมชนหมู่นี้ ท่านมีบุตรชายหญิงหลายคน ท่านมีฐานะดี มีที่ดินหลายร้อยไร่ ก่อนที่ท่านจะสร้างมัสยิดซาฮาดะตุ้ลอิสลามนั้น ท่านโต๊ะเยาะห์ซาอะ วันแอเลาะ และประชาชนในหมู่นี้เคยเป็นสัปปุรุษของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) ในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นคอเต็บ ท่านโต๊ะเยาะห์ซอและห์ นั้นเป็นอิหม่ามของมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) เมื่อคลองโต๊ะเซ็น (ระบม) มีประชาชนมากขึ้น ท่านรวบรวมประชากรในหมู่นี้สร้างมัสยิดซาฮาดะตุ้ลอิสลาม

 

      มัสยิดหลังแรก ในปี พ.ศ. 2475 ท่านสร้างมัสยิดในที่ดินของท่าน กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ทรงปั้นหยาหลังคามุงด้วยกระเบื้องทรงเว้า ด้านนอก กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ไม่มีฝา เป็นมัสยิดหลังแรก ท่านเป็นอิหม่ามท่านแรกจนกระทั้งโต๊ะเยาะห์ซาฟีอี วันแอเลาะ เรียนจบจากนครมักกะห์ ท่านได้จัดการสมรส (แต่งงาน) ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ปากคลองลำรี หลังจากนั้นโต๊ะกีเฮม บุญยม รับหน้าที่เป็นอิหม่ามท่านที่สอง โต๊ะกีเดด ดีสะเมาะ เป็นคอเต็บ อิหม่ามยะห์ยา (ยอ) บุญยม ซึ่งเป็นอิหม่ามคนปัจจุบันเป็นบิหลั่น มัสยิดซาฮาดะตุ้ลอิสลามได้จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2498 ได้ทะเบียนเลขที่ 17/2498

 

      มัสยิดหลังที่สอง ในปี พ.ศ. 2500 ได้รื้อมัสยิดหลังเก่าที่อยู่ที่โรงเรียนสามวาวิทยาข้ามฝั่งมาสร้างในที่ดินของโต๊ะกีเฮม บุญยม ภรรยาท่านชื่อ โต๊ะเจียม บุญยม ในเนื้อที่ดิน จำนวน 8 ไร่ 2 งาน วันที่ยกเสาสร้างมัสยิดนั้นโต๊ะกีเฮม บุญยม อิหม่ามท่านที่สอง ก็กับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) การก่อสร้างมัสยิดก็ดำเนินต่อไป อิหม่ามยะห์ยา (ยอ) บุญยม กับท่านอิหม่ามหมัดเซ็น (เครือวัณสันชัยวรนันท์) และฮัจยีสลาม บุญยม เป็นแกนนำสร้างมัสยิดซาฮาดะตุ้ลอิสลาม สร้างทรงเดิมขนาดเดิม ด้านนอกผิดไปจากเดิมนิดหน่อย หลังคาใช้สังกะสี

 

      มัสยิดหลังที่สาม ในปี พ.ศ. 2522 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร ด้านข้างแถบละ 2 เมตร รวม 28 เมตร ด้านหน้าโล่ง กว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร รวมความยาวของมัสยิด 32 เมตร ชั้นเดียว พื้นหินอ่อน ผนังหินล้าง หลังคากระเบื้องลอนใหญ่ สีขาวทรงมะลิลา โดมหน้าเล็กและสูง โดมหลังใหญ่ต่ำกว่านิดหน่อย ใช้งบในการก่อสร้างประมาณ 1,000,000 บาทเศษ และถ้ามีงบกลางพอก็มีโครงการที่จะขยายต่อทางด้านขวาของมัสยิดอีก เพราะขณะนี้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มัสยิดนั้นแคบลงไม่เพียงพอต่อสัปปุรุษที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายดวงใจ บุญยม

(ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด /อิหม่าม)

นายสมคิด บุญยม

( คอเต็บ )

นายดนัย บุญยม

( บิหลั่น )

นาย …….

( เลขานุการ )

นาย …….

( เหรัญญิก )

นายเสงี่ยม มาลัยเปีย

( กรรมการ )

นายอุสมาน เจ๊ะบ๊าย

( กรรมการ )

นายพูลสวัสดิ์ เล็กน้อย

( กรรมการ )

นายเรวัติ และซัน

( กรรมการ )

นายสง่า บุญยม

( กรรมการ )

นายอนุศิษฎ์ แก้วบุญทอง

( กรรมการ )

นายมูซา หวังกา

( กรรมการ )

นายอีซา มาลัยเปีย

( กรรมการ )

นายยา คนตรง

( กรรมการ )

นายบุญช่วย โต๊ะกา

( กรรมการ )

นายสมหมาย สุขพลอย

( กรรมการ )