Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดนูรุลอิสลาม

มัสยิดนูรุลอิสลาม

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 7/2494
ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทร :

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

       มัสยิดนูรุลอิสลาม จัดตั้งมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในขณะนั้นมีประชากรไม่มากนัก ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร มัสยิดฯ เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร อาคารตั้งอยู่ชายคลองสิบสาม (สายกลาง) ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อยู่รวมกันแบบพี่แบบน้องเป็นเวลาหลายสิบปีต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมัสยิดลำดับที่ 7 ในจังหวัดปทุมธานี อิหม่ามท่านแรก นายมาลีกี ปิ่นทอง คอเต็บนายฮานาฟี บินอารี บิหลั่นนายยาซีน ปิ่นทอง       หลังจากนั้นทางภาครัฐได้มีโครงการพัฒนาคลองสิบสาม มีการขุดขยายลำคลองและถนนสองฝั่งคลอง จึงทำให้มัสยิดและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองต้องย้ายไป ส่วนมัสยิดย้ายเข้าไปปลูกในทุ่งนาห่างจากมัสยิดหลังเดิมประมาณ 40 เมตร ในขณะนั้นมัสยิดได้รับการบริหารปกครองอย่างดีจาก ท่านอิหม่ามสะอาด พรมกลิ่น ซึ่งได้รับตำแหน่งอิหม่ามเป็นท่านที่ 2 ของมัสยิด คอเต็บ คือ นายยะฟัด นาสนั่น ต่อมานายยะฟัดได้ลาออกจึงแต่งตั้งให้นายการีม มะลิวัลย์ ดำรงตำแหน่งต่อ บิหลั่น คือ นายหวัง หวังมาน อีกประมาณสามสิบปีต่อมาอาคารมัสยิดหลังเดิมได้เกิดความทรุดโทรมตามกาลเวลาของอาคารไม้ที่เก่าแก่มาก ประกอบกับเคยได้รับอุทกภัย ลมพัดหลังคาพังเสียหายและมีการรื้อโยกย้ายมาหลายครั้ง ต่อมาทางคณะกรรมการจึงได้ระดมความคิด ระดมกำลังทรัพย์และช่วยเหลือกันหาทุนเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเก่า ในปี พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 เมตร ยาว 20 เมตร ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ท่านอิหม่ามสะอาด พรมกลิ่น ก็เสียชีวิตลง       ต่อมาอิหม่ามอีซา (เสกสิทธิ์) สิงห์งาม อิหม่ามคนปัจจุบัน คอเต็บนายมูเราะห์ สิงห์งาม บิหลั่นนายหวัง หวังมาน และคณะกรรมการบริหารมัสยิดทุกท่านได้ช่วยกันประสานงานต่อโดยได้รับการวางแผนการบริหารจัดการจาก ฮัจยีซำสุดิน รักสลาม ได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหลายท่าน ขณะนี้อาคารมัสยิดได้ก่อสร้างไปได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มีการสร้างหออาซาน ที่อาบน้ำละหมาด ห้องน้ำ ถมดินกุโบร์ และจัดทำรั้วกุโบร์ จัดตั้งศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด โดยใช้ชั้นล่างของอาคารมัสยิดเป็นที่ทำการเรียนการสอน มีการเรียนการสอนภาคผู้ใหญ่ ผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่ สอนอัลกุรอาน และภาคฟัรดูอัยน์

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายเสกสิทธิ์ สิงห์งาม

(อิหม่าม)

นายมูเร๊าะ สิงห์งาม

( คอเต็บ )

นาย พรชัย วารี

( บิหลั่น )

น.ส. มาลี หวังมาน

( เลขานุการ )

นาย นาฟี กาเจ

( เหรัญญิก )

นาย สุวิทย์ วงศ์วิทยานันต์

( นายทะเบียน )

นาย แหลง เจนอ่าน

( กรรมการ )

นาย ปัญญา มาเจริญ

( กรรมการ )

นาย ยาซึน หวังมาน

( กรรมการ )

นาย อดุล รื่นสุข

( กรรมการ )

นาย ทรงสิทธิ์ มูฮัมหมัดกาเซ็ม

( กรรมการ )

นาย มูหมัด กาเจ

( กรรมการ )