Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดมู่ยาฮิดอุลยานัยนี

มัสยิดมู่ยาฮิดอุลยานัยนี

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 18/2499

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เบอร์โทร : 0927960190

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

      หากจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมัสยิดมูยาฮิตอุ๊ลยานัยนี คงต้องเริ่มจากตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่ง นั่นคือ อัลมัรฮูม ฮัจยีซอและห์ แมะกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นกับการสร้างคุณงามความดีเพื่อสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง ท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาศาสนา และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมชุมชนนานัปการ ทุกครั้งที่มีการเสวนาในหมู่วงษาคณาญาติ ท่านมักจะปรารถกับลูกๆ หลานๆ ของท่านเสมอว่า “ตระกูลของเราแม้ไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้สร้างความดีขึ้นที่นั่น” ด้วยคำพูดประโยคนี้เองทำให้ อัลมัรฮูม ฮัจยีมะฮ์หมุด ศาสนกุล ผู้ซึ่งเป็นหลานของบุตรเขยของท่านได้สืบสานเจตนารมณ์นี้อย่างเคร่งครัด และได้สร้างอาคารมัสยิดหลังแรกขึ้นราวปี พ.ศ. 2498-2499 เป็นลักษณะบาแล อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคามุงจาก หลายปีต่อมาเกิดลมพายุพัดหลังคามัสยิดเสียหายจึงเปลี่ยนหลังคาเป็นมุงสังกะสีแทน และซ่อมแซมพื้นที่ที่เสียหายบางส่วนและต่อเติมให้กว้างขึ้นตามสภาพ และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดเมื่อปี พ.ศ.2505 เลขทะเบียน 1/2505

 

      เมื่ออาคารมัสยิดหลังนี้ทรุดโทรมลงด้วยสมควรแก่เวลา อัลมัรฮูม ฮัจยีมะฮ์หมุด ศาสนกุล จึงมีมติให้ก่อสร้างอาคารมัสยิดขึ้นใหม่ทดแทนหลังเดิม บนพื้นที่ 3 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินส่วนของท่านและภรรยาคู่ชีวิตของท่านนั่นเอง พิธีวางศิลาฤกษ์ถูกกำหนดขึ้นในวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 24 เมษายน 2520 ผู้ดำเนินการในพิธี คือ ฮัจยีกอเซ็ม วิทยานนท์ อาคารมัสยิดก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว โดยสีทองประดับทางทิศกิบลัตการวางทิศกิบลัตโดย อัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลลาตีฟ บุญรอด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยนั้น ต่อมามีการก่อสร้างขยายระเบียงด้านข้างของอาคารมัสยิดและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ติดกับอาคารมัสยิด เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการสอนอัลกุรอ่าน และฟัรดูอัยน์ ให้กับเยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรมูอัลลัฟ สำหรับมุสลิมใหม่ พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่กลางในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสัปปุรุษตลอดจนประชาชนในชุมชนสืบมา

 

      อาคารมัสยิดมูยาฮิตอุ๊ลยานัยนี มีผู้นำ (อิหม่าม) จากอดีตถึงปัจจุบัน รวม 5 ท่าน ดังนี้

  1. อัลมัรฮูม ฮัจยีมะฮ์หมุด ศาสนกุล
  2. อัลมัรฮูม ฮัจยีอับดุลเลาะห์ มารแพ้
  3. อัลมัรฮูม ฮัจยียูซุฟ ศาสนกุล
  4. อัลมัรฮูม ฮัจยีซำซุดดิน ศาสนกุล
  5. ฮัจยีการิยา ศาสนกุล

      ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและผลักดันให้มัสยิดมูยาฮิตอุ๊ลยานัยนีสวยและสง่างามในวันนี้ แม้ว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบ แต่ท่านก็ยังเป็นบุคคลสำคัญในการสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษท่านและตระกูลของท่านสืบมาจนถึงปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นาย สุเทพ ศาสนกุล

(อิหม่าม)

นายบญช่วย ศาสนกุล

( คอเต็บ )

นาย หล่า บินการีม

( บิหลั่น )

นาย ณรงค์ ศาสนกุล

( เลขานุการ )

นาย ไพโรจน์ ศาสนกุล

( เหรัญญิก )

น.ส. ฮุสนา ศาสนกุล

( นายทะเบียน )

นาง อาซียะห์ ศาสนกุล

( กรรมการ )

นาง ญารียะห์ วันเอเลาะ

( กรรมการ )

นาย มนตรี การีซอ

( กรรมการ )

นาย วิเชียร ศาสนกุล

( กรรมการ )

นาย อารีย์ เจ๊ะไบ๊

( กรรมการ )

นาย วิชัย ศาสนกุล

( กรรมการ )

นาย สุรพล ไวยศิลป์

( กรรมการ )

นาย มนตรี ทับทิม

( กรรมการ )

นาย สมร โต๊ะนิ

( กรรมการ )