Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดเราะห์มาตุ้ลเลาะห์ (200ปี)

มัสยิดเราะห์มาตุ้ลเลาะห์ (200ปี)

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 6/2492
ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

     เดิมที่ชุมชนเราะมาตุลเลาะนั้นได้อพยพครอบครัวมาจากชุมชนสวนพริกไทยเหมือนกับชุมชนอื่นๆ เช่น ชุมชนมัสยิดบ้านฉาง อำเภอเมือง (อัลมัรฮูมฮัจยีเลาะห์โทน) ชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ (ลาดด้วน) มัสยิดเราะมาตุลเลาะนั้นได้เกิดขึ้นจากหลายชุมชนที่รวมตัวกัน เพื่อที่จะปฏิบัติละหมาดวันศุกร์ เนื่องจากแยกกันทำไม่สามารถทำได้ ซึ่งชุมชนที่รวมตัวกันนั้นได้แก่

  1. ชุมชนเราะมาตุลเลาะ
  2. ชุมชนมัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา (สุเหร่ามูซักเกาะห์)
  3. ชุมชนมัสยิดนูรุ้นยากีน  (บางโพธิ์เหนือ)
  4. ชุมชนบนแอน (ปัจจุบันคือสถาบันอัลฮุสนา)
  5. ชุมชนมัสยิดยามีอุสลาม คลองบางเตย อำเภอสามโคก (สุเหร่าโต๊ะแชเซ็น)
  6. ชุมชนลาดบัว (ลำลาด) อำเภอสามโคก ปัจจุบันอยู่ติดมหาวิทยาลัยชินวัตร

      โดยชุมชนทั้งหมดนี้ได้รวมตัวกันจัดสร้างมัสยิดเราะมาตุลเลาะ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ แต่ปัจจุบันชุมชนบางชุมชนได้แยกตัวออกไปด้วยเหตุผลที่ต่างๆ กัน เดิมมัสยิดเราะมาตุลเลาะนั้นหลังแรกได้ก่อสร้างเป็นแบบง่าย และหลังที่สองได้สร้างเป็นแบบมาตรฐานทรงไทย (ที่เป็นปัจจุบัน) ได้สร้างโดยผู้นำสองคน ได้แก่โต๊ะแชสะนิ และโต๊ะแชมะลี ซึ่งอยู่ที่ชุมชนลาดบัวและชุมชนอื่นๆ ช่วยกัน และหลังที่สามนั้น (อาคารปูนที่อยู่ด้านหลัง) ได้สร้างโดยชุมชน เราะมาตุลเลาะและชุมชนใกล้เคียง เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่

      โดยชุมชนทั้งหมดนี้ได้รวมตัวกันจัดสร้างมัสยิดเราะมาตุลเลาะ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ แต่ปัจจุบันชุมชนบางชุมชนได้แยกตัวออกไปด้วยเหตุผลที่ต่างๆ กัน เดิมมัสยิดเราะมาตุลเลาะนั้นหลังแรกได้ก่อสร้างเป็นแบบง่าย และหลังที่สองได้สร้างเป็นแบบมาตรฐานทรงไทย (ที่เป็นปัจจุบัน) ได้สร้างโดยผู้นำสองคน ได้แก่โต๊ะแชสะนิ และโต๊ะแชมะลี ซึ่งอยู่ที่ชุมชนลาดบัวและชุมชนอื่นๆ ช่วยกัน และหลังที่สามนั้น (อาคารปูนที่อยู่ด้านหลัง) ได้สร้างโดยชุมชน เราะมาตุลเลาะและชุมชนใกล้เคียง เพราะเป็นชุมชนเก่าแก่

      เริ่มแรกนั้นอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ไม่ปรากฏชัดเจน (ช่วยกันทำหน้าที่แทน) แต่ต่อมาชุมชนทั้งหมดได้แต่งตั้งโต๊ะสะนิ เป็นอิหม่าม เพราะเป็นแกนนำสำคัญในการก่อสร้างมัสยิด และเมื่อโต๊ะแชสะนิชราลงจึงได้ลาออก โดยให้เหตุผลว่าอายุมากแล้ว อยู่ไกล ต้องดูแลครอบครัวและคนงานหลายสิบคนจึงขอลาออก และได้ให้ผู้ทำการแทนคือ อาจารย์ซาฟีอี มะหะหมัด

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นาย รอฟิก อาดำ

(อิหม่าม)

นายอิสมาอิน มะหะหมัด

( คอเต็บ )

นาย………

( บิหลั่น )

นาย …….

( เลขานุการ )

นาย …….

( เหรัญญิก )

นาย …….

( นายทะเบียน )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )

นาย………

( กรรมการ )