Slider
หน้าแรก > มัสยิด จ.ปทุมธานี > มัสยิดแก้วนิมิตร

มัสยิดแก้วนิมิตร

ข้อมูลมัสยิด

เลขที่จดทะเบียน : 15/2498

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทร : 

ชื่อผู้ดูแล :

แผนที่

ประวัติความเป็นมา

 แก้วนิมิตร เป็นชุมชนมุสลิมที่อพยพมาจากเมืองปัตตานี โดยระยะแรกได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทย มาปลูกสวนต้นพริกไทย จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันทำมาหากินอยู่ที่ต่างๆ บ้างก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อยุธยา เมื่อถึงเวลาละหมาดใหญ่วันศุกร์ก็จะมาร่วมละหมาดพบปะพูดคุยกัน ที่ตำบลสวนพริกไทยได้เกิดน้ำท่วมและสงครามโลก ไม่สามารถเดินทางไปร่วมละหมาดได้ ประกอบกับประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดให้มีละหมาดวันศุกร์ที่แก้วนิมิตร เสร็จจากการทำนา ก็จะมาหาสู่กัน มีงานก็จะเชิญร่วมงานทุกครั้ง ทำให้ความสนิทสนมกลับคืนมา

      มัสยิดแก้วนิมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 กิโลเมตรที่ 37 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยฮัจยีแลแง เป็นอิหม่าม ฮัจยีดาภู เป็นคอเต็บ นายนาวาวี เป็นบิหลั่น เดิมมัสยิดเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ขนาด 8×12 เมตร ด้วยประชากรเพิ่มขึ้นจึงรื้อ แล้วสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ ขนาด 10×17 เมตร ต่อมาจึงได้แต่งตั้งให้ ฮัจยีสุดิน มะหะหมัด เป็นอิหม่าม ฮัจยีแวดิง ยิ่งนิยม เป็น คอเต็บ นายอานี อาดำ เป็นบิหลั่น จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498 เลขที่เบียน 15/2498 ปี พ.ศ. 2500 ได้รื้ออาคารหลังเก่า แล้วสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 16×16 เมตร ขึ้นแทน ปี 2520 ได้ต่อเติมอาคารมัสยิดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นไม้ ขนาด 30 เมตร เป็นอาคารติดต่อกัน สามารถจุสัปปุรุษได้กว่า 1,000 คน ชั้นล่างเป็นสถานที่สอนศาสนา ภาคฟัรดูอีน มีนักเรียน 300 คน อบรมศึกษาผู้ใหญ่ 50 คน กิจกรรมประจำปีที่มัสยิดได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำ คือ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา วันอีด ปีเก่า ปีใหม่ เมาลีดินนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ฯลฯ ในเดือนรอมดอนมีการอบรมการอ่านอัลกุรอ่าน แบบมูรอตตัน และกอรี มีการฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้นำละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ สลับสับเปลี่ยนกันทุกคืน พยายามส่งเสริมหาโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งกำลังติดต่อในประเทศและต่างประเทศ

      มัสยิดแก้วนิมิตร อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ 400 เมตร การคมนาคมสะดวก มีรถโดยสารประจำทางตลอด 24 ชั่วโมง มีสถานที่จอดรถ ใกล้กับสถานที่ราชการ ย่านโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สถาบันเอไอที มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี สนามกีฬาธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โลตัส โรงกษาปณ์ ฯลฯ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      เป็นที่รองรับคณะราชการ ทหาร ตำรวจ เอกชน จากในประเทศและต่างประเทศ ในแถบ เอเซียน และตะวันออกกลาง ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) ขณะที่มาอบรมในประเทศไทย จัดโครงการดะวะห์ (เผยแพร่อิสลาม) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30,000 คน จากมุสลิมในประเทศและทั่วโลก รวม 2 ครั้ง เมื่อเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คณะผู้นำนักกีฬา จากประเทศอาเซียน สื่อมวลชนได้ขอใช้สถานที่ทำสารคดีเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม (ภาษามาลายู) ในเขตมัสยิดแก้วนิมิตร เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งหน่วยงานเคลื่อนที่ของราชการ และเอกชน ขอใช้สถานที่เป็นศูนย์กลางบริการประชาชน

      ต่อมาได้รื้ออาคารไม้ที่ทรุดโทรม และสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาด 16×24 เมตร พร้อมด้วยหออะซาน (หอคอย) ได้เริ่มก่อสร้างวันที่ 5 สิงหาคม 2544 ใช้งบประมาณ ประมาณ 20,000,000 บาท ปัจจุบันอาคารมัสยิดแก้วนิมิตร ที่สร้างต่อติดกันเสร็จแล้วประมาณ 90% รวมอาคารมัสยิดแก้วนิมิตรที่สร้าง 3 ช่วงอาคารติดต่อกัน กว้าง 18×72 เมตร

ภาพบรรยากาศบริเวณชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง : จากเพจ : https://www.facebook.com/TawaanK1

รายชื่อคณะกรรมการประจำมัสยิด

นายมะอิน มะหะหมัด

(อิหม่าม)

นาย เลาะ ยิ่งนิยม

( คอเต็บ )

นาย การาไน มะหะหมัด

( บิหลั่น )

นาย มะ อาดำ

( เลขานุการ )

นาย มะดอม มะหะหมัด

( เหรัญญิก )

นาย วันไชย เช็ก

( นายทะเบียน)

นาย ทองหล่อ เจ๊ะแว

( กรรมการ )

นาย มาน อาดำ

( กรรมการ )

นาย เดชา อาดำ

( กรรมการ )

นาย ดิน อาดำ

( กรรมการ )

นาย เลาะ มะหะหมัด

( นายทะเบียน)

นาย ซาฟีอี อาดำ

( กรรมการ )

นาย ดำรงค์ มะหะหมัด

( กรรมการ )

นาย ดำรงค์ อาดำ

( กรรมการ )

นาย สมพงษ์ อาดำ

( กรรมการ )