แจ้งการจัดงานน้ำชาการกุศลมัสยิดและโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี..

 • 1) มัสยิดแดง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
  2) มัสยิดลำสนุ่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
  3) มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
  4) สถาบันตูวันฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2563
  5) มัสยิดนูรุลอิสลาม วันที่ 10 ธันวาคม 2563
  6) มัสยิดนูรุนยากีน วันที่ 11- 12 ธันวาคม 2563
  7) มัสยิดอัซซอลิฮีน วันที่ 17 ธันวาคม 2563
  8) มัสยิดอิบาดุรเราะห์มาน วันที่ 19 ธันวาคม 2563
  9) โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (ลาดด้วน) วันที่ 27 ธันวาคม 2563
  10) มัสยิดอัลฮุสนา วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563
  11) มัสยิดซาอาดาตุ้ลอิสลาม วันที่ 2 – 3 มกราคม 2564
  12) มัสยิดดารุ้ลฮิดายะห์ วันที่ 16 มกราคม 2564
  13) มัสยิดญันนาตุ้ลมูฮายีรีน วันที่ 30 มกราคม 64
  14) มัสยิดเจริญอิสลาม วันที่ 31 มกราคม 2564
  15) มัสยิดร่วมจิตต์มุสลิม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
  16) มัสยิดยามีอุลค็อยริยะห์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
  17) มัสยิดกอซีมิสสยามีวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
  18) โรงเรียนนูรุดดีน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
  19) โรงเรียนพัฒนาอิสลามบำรุง วันที่ 2 มีนาคม 2564
  20) มัสยิดมูยาฮิตอุ๊ลยานัยนี วันที่ 5 -6 มีนาคม 2564
  21) มัสยิดสุเหร่าใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2564