โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

        โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อ 31 ส. ค.2563. ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ. ปทุมธานี คลอง9​