โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ วิทยากร พิธีกรมัสยิดใน จ.ปทุมธานี วันที่ 24 ตุลาคม 2563