แจ้งการจัดงานน้ำชาการกุศลมัสยิดและโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 • 1) มัสยิดฟัดลุลลอฮีตาอาลา วันศุกร์- เสาร์ ที่ 30-31 ตุลาคม 2563
  2) มัสยิดเนี๊ยะมาติลและ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2563
  3) มัสยิดอัลฮุดา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
  4) มัสยิดแก้วนิมิตร วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563
  5) มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม 14 พฤศจิกายน 2563
  6) มัสยิดบัยติรเราะห์มาน วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563
  7) มัสยิดแดง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
  8) มัสยิดลำสนุ่น วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
  9) มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ วันที่ 5 ธันวาคม 2563
  10) สถาบันตูวันฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2563
  11) มัสยิดนูรุลอิสลาม วันที่ 10 ธันวาคม 2563
  12) มัสยิดนูรุนยากีน วันที่ 11- 12 ธันวาคม 2563
  13) มัสยิดอัซซอลิฮีน วันที่ 17 ธันวาคม 2563
  14) มัสยิดอิบาดุรเราะห์มาน วันที่ 19 ธันวาคม 2563
  15) โรงเรียนนูรุ้ลอิสลาม (ลาดด้วน) วันที่ 27 ธันวาคม 2563
  16) มัสยิดอัลฮุสนา วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563
  17) มัสยิดซาอาดาตุ้ลอิสลาม วันที่ 2 – 3 มกราคม 2564
  18) มัสยิดดารุ้ลฮิดายะห์ วันที่ 16 มกราคม 2564
  19) มัสยิดเจริญอิสลาม วันที่ 31 มกราคม 2564
  20) มัสยิดยามีอุลค็อยริยะห์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
  21) มัสยิดกอซีมิสสยามีวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
  22) โรงเรียนนูรุดดีน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
  23) โรงเรียนพัฒนาอิสลามบำรุง วันที่ 2 มีนาคม 2564
  24) มัสยิดมูยาฮิตอุ๊ลยานัยนี วันที่ 5 -6 มีนาคม 2564
  25) มัสยิดสุเหร่าใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2564